201221 - 1996 ' Het Kleed" - ets op zwaar papier - Heyboer eigen druk.

€275.00

Mooie ets op zwaar en dik papier van Anton Heyboer. Voorzien van eigen druk signatuur en vingerafdrukken van de kunstenaar.

Afmetingen Lijst 68 cm x 53 cm en blad  52 cm x 38 cm, 

Het "Kleed" ets uit 1966, opnieuw geetst in 1987.
Anton heeft een paar keer een ets met deze voorstelling gemaakt. Een figuur met het minimum aan kleding, alleen maar een schaamlapje en daarnaast een cirkel met een kruis, waardoor hij in vieren is verdeeld.Het kleed is de bedekking van de sexualiteit. De mens neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn sexualiteit.Anton: "De onschuld van het dier is naakt. De mens is zich bewust van zichzelf en dus ook van zijn schaamte.
Dat is cultuur.

Provenance: het werk is in 2008 aangekocht door museum Jan van der Togt

Ophalen in Hengelo of verzending met lijst door een koerier of zonder lijst in een koker via PostNL.

Buiten Nederland wordt verzekerd verzonden zonder lijst in een koker

 

English.

Beautiful etching on heavy and thick paper by Anton Heyboer. 

Provided with the artist's own print signature and fingerprints. 

Dimensions frame 68 cm x 53 cm and top 52 cm x 38 cm, The "Kleed" etching from 1966, re-etched in 1987. Anton has made an etching with this performance a few times. A figure with the minimum of clothing, only a labia patch and next to it a circle with a cross, dividing it into four. The cloth is the covering of sexuality. Man takes responsibility for his sexuality himself. Anton: "The innocence of the animal is naked. Man is aware of himself and therefore also of his shame. That is culture.

Provenance: the work was purchased in 2008 by the Jan van der Togt museum.

Pick up in Hengelo or shipping within the Netherlands by courier. 

Outside the Netherlands will be shipped insured without a frame in a tube.